ภาษา
en
th

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน:

Software Developer/Programmer

ลักษณะงาน:

Part Time หรือ Full Time

หน้าที่ ความรับผิดชอบ:

การพัฒนาซอฟแวร์ระดับองค์กร กับทีมงานต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ web applications และ Server Client CRM Software

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ หรือมากกว่าน้น ในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน หรือ มีประสบการณ์การทำงานหลายปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการสื่อสารและการเขียน หากสามารถพูดภาษาเยอรมันได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีแรงจูงใจที่ดี มารยาทดีและเรียบร้อย
 • สามารถทำงานได้อย่างอิสระและหลากหลายให้สำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สนุกกับการทำงานเป็นทีม และมีความมั่นใจในการทำงานกับคอมพิวเตอร์

ความรู้ทางเทคนิคที่ควรมี

 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีความสามารถในการออกแบบซอฟแวร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้ Javascript
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ HTML + CSS
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียน database และ SQL (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MySQL)
 • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา AJAX
 • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในองค์กร
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบซอฟแวร์ขององค์กร
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโปรแกรม linux
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft VB

ส่งใบสมัคร พร้อม CV และรูปถ่ายของคุณ หากเป็นไปได้ ควรมีใบรับรองการทำงานของคุณจากนายจ้างเดิม กรุณาระบุความต้องการเงินเดือนที่คุณต้องการจะได้รับ รวมถึง ระบุวันที่คุณสามารถเริ่มต้นทำงานได้ ส่งใบสมัครของคุณ โดยใช้หมายเลขอ้างอิง SR2011-02-02 มาที่เราได้ที่อีเมลล์ด้านล่างนี้;

jobs01d@osite.co.th

เราจะให้ความมั่นใจ ว่าในการพิจารณาและการปฏิบัติต่อ application ทั้งหมดจะเป็นความลับ

ทีมงานที่มีความกระตือรือร้นอย่างสูงกับงานที่น่าตื่นเต้น กำลังรอคุณอยู่ สถานที่ทำงานใหม่ของคุณอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงง่ายในกรุงเทพมหานคร และ สะดวกสบายในการเดินทาง

ติดต่อ:

บริษัท โอไซต์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
นาย ฮิลมาร์ ออมราน


บริการติดต่อกลับ
บริการติดต่อกลับ

คุณมีคำถามใช่ไหม?

เราจะติดต่อกลับทันที!


job offers

IT Support

ผู้ดูแลระบบไอที / วิศวกรระบบไอที ถัดไป »

ผลิตภัณฑ์
โฟลแฟ็กท์ - ซอฟต์แวร์บริหารลูกค้าสัมพันธ์ เอพริโซ – ซอฟต์แวร์การจัดการเว็บไซต์